Com és la primera visita?

 • Pas 1Història Clínica

  Realitzarem una història clínica a partir de les patologies passades i actuals, els hàbits d'alimentació i altres proves diagnòstiques (radiografies, ecografies, analítiques, etc.). Amb aquesta informació començarem a conèixer el perquè de la visita.
  La durada de les visita és de 40 min. aproximadament, tot i que la primera sempre és una mica més llarga perquè s’han de recopilar les dades.

 • Pas 2Diagnòstic

  Per l'osteòpata és més important la manera com el pacient viu el problema, com ho sent, com ho alleuja o ho empitjora. Les subtileses del problema són fonamentals per al diagnòstic.
  Iniciarem la cerca de més pistes per mitjà de les zones en disfunció, els reflexos, la pressió arterial, la temperatura, etc. Les mans ens indiquen les zones que pateixen i aconseguirem realitzar un diagnòstic global.

 • Pas 3Tractament

  Utilitzarem una sèrie de tècniques precises i suaus per intentar restaurar funcions sense sobrepassar la tolerància al dolor del pacient, ja que en cas contrari podríem repercutir negativament en la lesió.

 • Pas 4Resultat

  Dins les 24-48 hores posteriors a la visita, la persona percep una sèrie de canvis posturals i energètics, per tant es recomana no realitzar activitats que requereixin grans esforços.

 • Pas 5Seguiment

  La següents visites es realitzaran als 15-30 dies, depenent de l'evolució, per a poder plantejar la terapèutica a seguir. És ideal allargar les visites durant un temps per arribar a un manteniment. Els tractaments van progressant amb les visites, és a dir, es necessita anar obrint portes per poder arribar a la lesió original.