Què és l'osteopatia

Segons l'American Academy of Osteopathy (AAO), l'osteopatia és un sistema complet d'atenció mèdica, la filosofia de la qual és tractar a l'individu totalment, no només els símptomes. Busca potenciar l'habilitat inherent del cos per curar-se a ell mateix.

  • OSTEO -

    expressa l'estructura que composa el cos des de la més densa i profunda que són els ossos.
  • - PATH

    indica camí, recorregut o ruta.

Això ens fa pensar d'una manera més integradora, que la malaltia viatja o recorre l'estructura. I és a través de l'estructura que l'osteòpata té accés a la malaltia, o més aviat a la disfunció, que és el nivell on podem obtenir més beneficis amb aquest tipus de medicina, abans que aparegui la lesió i els canvis tròfics definitius a nivell fisiològic.